کمک اولیه

 

 

1-  برای خالی کردن دهانی پرشده از سوزنهای ته گرد - البته بدون خونریزی و آسیب رساندن به دستگاه گوارش - می بایست از یک آهنربای قوی استفاده کرد .

 

2 -  نقاب منطق :  پوششی کارا برای استتار جنون .

 

3 -  وقتی قائل به تاویل باشیم ، دیگر چیزی نشانه ی چیزی نخواهد بود .

 

/ 4 نظر / 27 بازدید
مريم

گزين گويه 4: لغزيدن را سبب يا پاي لنگ است يا دل تنگ .... گزين گويه 5 : بر شيطان لعنت !

مريم

درد ح جيمي را ديرزماني است كه با ثلاثه غساله مي بريم ليك اول شخص و دويم شخص اين حكايت مجهول مانده اگر بر شما مكشوف گشته ما را از ضلال رهايي بخشيده تا ما الباقي را عرض نماييم ....

مريم

سوز كلام ما گر تا كنون بر برودتان نيفزوده يقين بدانيد ما نيز اهل پياله ايم و ميگسار و به جبر زمان اهل چرتكه .... ليك نگاهي به كتاب خود مي اندازيم تا باشد از سهو دوستان سرمه بر گلو كنيم و لام تا كام خود را فروبريم كه ما مديدي است مشق كرده ايم و هر هوايي را خوانده ايم : رو كه در يك دل نمي گنجد دو دوست ! تا يادمان نرفته بگوييم گاه مستكي هوس مشتكي محكم ميكنيم بر ستبر سينكي كه حرصمان را اخص در اين ثانيه بي اعصابكي درآورده .... ليك زكي كه نه مستكي و نه مشتكي و نه سينكي ..... ما و تنها اين بي اعصابكي آبكي . [شوخی]