كلكلنزجت

« تمامي توان و تمركز جنون ات را به كار گير . بسازش هر چه زيباتر ، به كمال تر براي : سوزاندن . »<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

-          مرتيكه ي ديوس ! كه بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد . ها ؟

-          آها !

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
بي كارالدوله

بعضي وقتها يك جمله هم بي ربط نيست. بعضي وقتها يك كلمه هم بي ربط نيست. بعضي وقتها يك حرف هم بي ربط نيست.

rosa

ميگم اين بلال و با شير می خورن؟

rosa

چرا سارق؟!!! بابا با من به زبان ساده تری حرف بزن!