عريانی

 

 

 

... و اكنون عريانم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بي هيچ غالبي, بندي

به كردار آب، يعني:

ساده, سرراست.

گر بگويم جهان مي گذرد در من

لافي نيست

كنون كه خفته ام بي حجاب

ـ چون كودكي تازه زاد ـ

به كردار سنگ, يعني:

سنگي بر سنگ.

... و فصل من ـ جهان

رنگي

بر فراز تمامي رنگها

بي هيچ ابتدا

هيچ انتها

و كارم همه

ـ گويند چه عبث, رمه ـ

اين:

سرود سنگ، بسرايم

همين.

                                                                       يلدای ۸۲

/ 2 نظر / 4 بازدید
سهراب

سلام!شعر زيبايی بود!خوشحال می شم به وبلاگم سر بزنی!هميشه شاد باشی!

اشكان

شعر قالبی ؟ ملا نقط بازی؟