بازرگانی

 

 

گفت :  « مشق نام لیلا می کنی ؛ خاطر خود را تسلا می کنی .

   چون میسر نیستت از کام او ؛ عشق بازی می کنی با نام او . »

 

 

گفتم :  « ای مجنون شیدا نیست این ؛ گر نویسم نامه بهر چیست این ؟ »

 

 

 

/ 2 نظر / 40 بازدید
ایلیا

جامی بزن به جامی [چشمک]

مريم

نميدونستم دست يه قلم شدي .....هواي دلمان خوش شد ور تو ز گمان ما بروني .... پس زنده ز كيست اين گمانها؟. ور تو ز جهان ما نهاني .... پيدا ز كه ميشود نهانها