آگهی استخدام

 

آقا اين سررسيد من گم شده ... مزخرف چرا می گی ؟ جلدش چيز ... يه نموره مات بود ... ببين نمونه ش هست فقط اين سبزه تازه اون يكی برق م می زد ... درس تايپ كن ... من می گم چقد بد تايپ می كنی تو نقل به مضمون می زنی ؟ ... كاغذاش رنگی بود ده تا ده تا ... مه ثلن ده تا صورتی ... ده تا سبز ... يه بار ديگه اينجوری تايپ كنی اين دست منو سبيل تو ... از حيض انتفاع خارج كوتا می كنم ... خارج اضافه س ...

 

/ 0 نظر / 19 بازدید