به ای . ش : آیا می فهمند از وایلد بود؟

 

 

 

چه بی حاصل می حرفم

حرفدانم خالیست

 

جایی پوچست پوچ

حرفیست نیست

بی سنگدان حرفدانی نیست

 

مرغی تو و

      قدقد

                 رهایی نیست

حرف پیچه گرفتی

 

 بس کن .

          زندان و،

                   میله ها و،

                                       

                             زنگار و،

 

                                         قی  - ،

آی عشق از چه رو مرا به حال خود وا نهاده ای؟

 

 

**دوک**

Wednesday, August 13, 2008

----------------------------------------------------------------------------------------

یکی از دوستان به ما منت گذاشتند و قرار شد  وبلاگ دو

نفره باشد .  فعلاً این ترجمه ی زیبا به امضای « دوک » تا

سر فرصت تنظیمات بلاگ تصحیح شود .

 

 

 

 

/ 3 نظر / 16 بازدید
ilia

اینم تی اسکار !

پوژمان

گمون نمی کنم اشتباه از دماغ من باشه، اینجا بوهای خوبی میاد...جای متن اصلی هم خالیست برای تایید زیبایی ترجمه

خوشحالم که انقدر وقت کردی یه ساعتی بذاری سر بلاگ زیبات . c u