دلگرمی

 

ــ   «  با چه دل در چمن حسن تو آیم که هنوز

       نرگس مست تو را عربده جو می بینم .  »

 

ــ   «  غنچه را پیرهنی کز غم عشق آمده چاک

             خار را سوزن تدبیر و رفو می بینم .  »

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
ایلیا

با شرکت مرحوم شهریار [لبخند]