بازی با مهره های شیشه ای ــ قسمت ششم

      

«  اینها همه پَرسیدن در جهنم تحقیر و « خوارداشت » ؛ تجربه ای که حس اش معلول عاملی بیرون نیست :  برون افکنی های روح ، که دیگر برای خود احترامی قائل نیست ؛ روحی متنفر از خویش …

 

 

ماهی رفت در بیابان .  فولکلوری سرشار از جانوران وحشی  ــ  که البته ندیدمشان تا به حال ــ  و باطل السحر . فقط نمی دانم چرا کسی که شبها به ساعت معین ــ  دو ، بعد نیمه شب  ــ  دزدگیر می زند ، دعائی به گردن ماشین اش آزمایش نمی کند به جای تصورخلوت شبی دریده با دستبری به خود :  می ببینی که بر جایم هنوز .

از برجک نگهبانی خبر رخنه ی حصار را با دیده بانی جفتی نر و ماده ، ــ  به زعم خودش گرگ ــ  چماق و چراغ قوه بدست می آورد . دشت بانان امکانش را منتفی نکرده اند ؛ اگر « دشت را همه بارش عشق » بگیرد شاید ، به چشم من هم بیایند . اما همکار زمینی آقای «  باجگیر » گفته که ایشان کفش دروغگوئی ما را وارونه نعل می کرده تا اعلام خبر دیدم ، بشود گریز تنهائی برجک .

سنفونی سگهای آبادی ، عو ، عوعو ، عوعو ، عوووو ، می کشد به حاشیه ی دشت : ما می  تر سیممم . برای هم اند این پاسبانان شب : دور بادِ و دور شو شبگردان و دزدان ؛ کدام شبگرد ، کدام دزد ؟  ( حالیا ، ساکت شدند ) توهمات من ! ، تا برف زمستان نیاورد از گرگ ، خبری نیست اما من ــ که سگ پاسبان باشم  ــ  به دروغ می گویم که بر در لانه ، پنجه ها سائیده اند ــ تا گردن کج نواله نکرده تا ، توهم وظیفه نشده باشد . وظیفه که پارس ــ ترساندن شد ، فقط شرط لازم آبادی ؛ فایده اش را که کفایت نمی کند وقتی ، مفعول عمل خود  شده باشی . بیخود نواله شان را خرج می کنند . ماشین که نیستیم ؛ مستراح هم می خواهیم اما ، وظیفه شناس نه اند جان من ، خطا اینجاست که اعضای ارکستر فلارمونیک قریه « چرب و شیرین » می خورند و خوابشان می گیرد ، که قبل بی هشی بر در لانه هاشان قفل دو زبانه می زنند .

من از تاریکی هراسانم اما ، در را قفل نمی کنم ؛ کلید بر در حتی ، بهانه ی چراغ روشن .  می توانم صامت ، کشیک کش مهمانهای ناخوانده باشم :  تتاران و وحوش مرجحند به تاریکی ؛  و وقت خواب نرمش کنم ! .

دزدی که شبرو نباشد قاطر است .  چا ، چا چا ، چ چ چا ، چا چا …  دی ، بی ، بُب ، کی ، دی بی بُب کی :  روز  که پیروز می شود در را قفل کرده ، می روم دنبال کار . باقی هم بماند با حفاظ  ترسشان : کلید که پیش چشم پیداست . در لانه کیمیاگری می کنم گویا که به روز سر و کله خریداران خاکه طلا پیدا می شود . در کسوت خریدار اما ، نکند خیال دستبَری اکسیر زرکننده  بپزند ؟ چه زیرک است سگم :  جوهر جویند به بهانه ی صورت .  آنچه « من»  به دنبال اش باشد را نشانی می توانم داد ــ  اگر با میل نه گویم به اندکی ، تنها اندککی شکنجه گفته شده باشد اما ، آنچه مرا می جوید چون کنم ؟

همجنس بازمی خواند :  «  امروز در این شهر چو من یاری نی / آورده به بازار و خریداری نی ؛  آنکس که خریدار بدو رایم نی / وانکس که بدو رای خریدارم نی  »  .  مس :  تاریک و بی فضیلت اما ، غریزه ی این دزدان به ذات چه بویاست :  عشق به دنبال عاشق می گردد ؛ اکسیر به دنبال مس و گر نه ،  اثبات قدرت چون کند ؟  زر  ــ  اکسیر نمی فهمد که چیست .  ( ــ   اگه کیمیا ئی بود که لا شک قفل می زد بر درش  )  و برای زیرکترینانتان  ــ  های بیابانی ها !  ــ  حساب روی ساعت خواب می گذارم .

  

 

… تنفر:  خود آگاهی ِ زر ــ عاشقی کور، پی نوری که به دنبال تاریکی می رود اما ،  بس تاریکی ها که نور بدان راه نیافته ست .  گر جذبه را یارای خم کاری نور نبود باری ، جوالدوز « خوارداشت » که هست ؛ روزنگشای : هلا ! ای دل مسین ِ مسکین ، آنگاه که به سنگ فلاسقه زر شدی ، خود را دوست خواهی داشت . »

 

24/9/88  ، ماشین سازی  ــ‌  سامان ِ ایلیا

/ 3 نظر / 5 بازدید
اشکان

لابد باید که هیچ گویم ... اینا کین عمو؟

اشکان

با طبیب خوش می گذرونی ؟ ها کلک؟

مریم

گنج پنهان بودن را طلب که می افتد جهانی زاده میشود . مس و اکسیر و زر هماره همان مس و اکسیر و زراند ، هرجند بهم سایند و بهم ریزند ؛ آتش اشتیاقی باید تا طلب و طالب و مطلوب یکی گردند ؛ دل مجموع است چه تنها دروست که کم و کیمیا و کیمیاگر حط مبدل اند ... خوشحالم که از پله ها بالا رفتی ! پایین موندن خیلی سخته ایلیا !...