دو شعر شبانه

 

 

 

تنانگی

 

 

رختِ خوابِ من

هر روز ِ زمستان لباس می پوشد و شب

ــ خسته از تقلایی بیهوده ــ

به معبدِ بخاری خاکستر !

آه ، که اگر اتفاق اهلی زوزه ها نمی آمد

آواز باد را چه می تارید

تا استخوانهایم بوزد ؛

تا همان رختِ خواب هنوز

لباس است .

 

 

 

 

 

 

در ارتفاع ِنقض

 

 

 

اعجاز پرده ی سپید پنجره :

ریسه ی سیاه ماه ؛

و بر این نمط

در این نامه

دستانم

بی تابانه

گیسو می شود .

                                                   

                                         آبان 93

                                              

 

 

 

/ 1 نظر / 31 بازدید
ایلیا

پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن ؟